Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Lead Hero Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 11.11.2019.

det.fi asiakkaiden henkilötietojen käsittely sekä markkinointiin liittyvä henkilötietojen käsittely.

Tietojenkäsittely pähkinänkuoressa

 • Keräämme henkilötietojasi, kun asioit det.fi –verkkopalvelussamme. Tietosi tallennetaan esimerkiksi silloin kun käytät vertailuamme tai täytät muuta verkkolomakettamme, tilaat uutiskirjeen, osallistut markkinointikampanjaan tai kyselytutkimukseen tai olet yhteydessä asiakaspalveluumme.
 • Käsittelemämme tiedot ovat sellaisia, joita annat vertailun yhteydessä tai muun verkkolomakkeen taikka esimerkiksi uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä tai joita olemme hankkineet markkinointitarkoituksia varten yhteistyökumppaneiltamme.
 • Käsittelemme henkilötietojasi tarjotessamme sinulle asiakaspalvelua ja lähettäessämme asiakasviestintää tai markkinointimateriaalia.
 • Kunnioitamme yksityisyydensuojaasi kaikessa suorittamassamme käsittelyssä. Emme käsittele sinuun suoraan yhdistettävissä olevia tietoja, ellei se ole välttämätöntä käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi.
 • Voit itse vaikuttaa siihen, miten käsittelemme henkilötietojasi. Ks. kohta Mitä oikeuksia sinulla on.

1. Rekisterinpitäjä

Lead Hero Oy, PL 10, 90501 Oulu

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Niko Kiviniemi
PL 10, 90501 Oulu
Sähköposti: asiakaspalvelu@leadhero.ltd

3. Rekisterin nimi

det.fi asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön yksiselitteinen suostumus ja asiakassuhteen muodostama, rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi. Henkilötietoja käytetään rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä sen osakkuusyhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden luvan- ja kiellonvaraiseen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen, tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Rekisterinpitäjä ei käytä henkilötietoja automatisoituun päätöksentekoon.

5. Kuka käsittelee henkilötietojasi?

Lead Hero Oy (y-tunnus: 3019731-8, PL 10, 90501 Oulu ”me”) käsittelee henkilötietojasi, kun käytät Lead Hero Oy:n tarjoamia palveluita.

6. Keneen voit olla yhteydessä tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä?

Mikäli sinulla on tietosuojaan liittyviä kysymyksiä tai haluat käyttää oikeuksiasi, voit olla yhteydessä: asiakaspalvelu@leadhero.ltd / tietosuoja-asiat

7. Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Käsittelemme sinusta seuraavia asiakassuhteen hoitamiseksi ja markkinointia varten tarvittavia tietoja:

 • etunimi
 • sähköpostiosoite
 • lomakkeella annettavat vertailuun liittyvät esitiedot

Asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten:

 • asiakkuuden alkupäivämäärä
 • reklamaatiot, palautteet sekä muu asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet, mukaan lukien puheluiden taltiot, sinuun kohdistetut markkinointitoimenpiteet, niiden käyttö ja niiden yhteydessä annetut tiedot sekä sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot; suoramarkkinointiluvat ja kiellot, selaimesi palvelimellemme lähettämät tekniset tiedot (IP-osoite, selain, selainversio) sekä selaimellesi lähetettyihin evästeisiin liittyvät tiedot (esim. miltä sivulta olet saapunut palveluumme, mitä selainta käytät tai milloin ja mitä palvelun osiota olet selannut).

8. Mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi?

Henkilötietojasi käsitellään asiakkuuteen perustuvan suhteen hallinnointiin, hoitamiseen, analysointiin ja kehittämiseen, kuten tietojesi ylläpitoon, tietojesi tarkastamiseen ja tarvittavien tietojen jakamiseen kanssamme sopimussuhteessa olevien yhteistyökumppaneiden kanssa, asiakasviestintään sekä asiakaskyselyjen, esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyjen toteuttamiseen.

Henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointia ja sen suunnittelua sekä kohdentamista varten. Markkinointia voidaan kohdentaa sinua kiinnostavaksi tietojasi analysoimalla.

Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää liiketoimintamme ja palveluidemme suunnitteluun ja kehittämiseen.

9. Millä perusteella käsittelemme tietojasi?

Käsittelemme tietojasi haluamiesi palveluiden toimittamiseksi ja asiakkuutta koskevien sopimusten valmistelemiseksi ja täytäntöön panemiseksi.

Käsittelemme tietojasi myös asiakassuhteen tai mahdollisen asiakassuhteen synnyttämän oikeutetun edun perusteella sekä lakisääteiseen velvoitteeseen perustuen.

Käsittelemme henkilötietojasi antamasi suostumuksen perusteella, kun pyydämme sinulta markkinointilupaa suoramarkkinoinnin ja uutiskirjeen lähettämiseksi. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa klikkaamalla ”peruuta viestit” -linkkiä lähettämästämme viestistä tai ilmoittamalla asiasta kirjallisesti osoitteeseen asiakaspalvelu@leadhero.ltd

10. Kenelle luovutamme henkilötietojasi?

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille kolmansille.

Olemme ulkoistaneet henkilötietojen käsittelyä seuraaville palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietojasi meidän lukuumme:

– IT-järjestelmätoimittajille
– Internetpalveluihin liittyvien palveluiden toimittajille
– Tallennustilapalveluiden toimittajille
– Viestintäpalveluiden toimittajille
– Analysointipalveluiden toimittajille

11. Siirrämmekö henkilötietojasi kolmanteen maahan?

Emme siirrä henkilötietoja EU- ja ETA -alueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisten toteuttamisen kannalta tarpeellista. Rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

12. Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai lakisääteisten velvollisuuksiemme noudattamiseksi. Pääsääntöisesti säilytämme tietojasi yhden vuoden.

Kirjanpitoaineistoon sisältyviä henkilötietoja säilytämme kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

13. Mitä oikeuksia sinulla on?

Voit käyttää alla lueteltuja oikeuksiasi ottamalla yhteyttä sähköpostilla asiakaspalvelu@leadhero.ltd

13.1 Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö me sinua koskevia henkilötietoja. Sinulla on lisäksi oikeus saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojesi käsittelystä.

Kun käytät oikeuttasi saada pääsyn tietoihin, toimitamme sinulle jäljennöksen käsittelemistämme henkilötiedoistasi. Jos pyydät useampia jäljennöksiä, voimme periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

13.2 Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Sinulla on lisäksi oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla meille lisäselvitystä.

13.3 Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus saada meidät poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos:

 • henkilötietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut eikä kyseisten tietojen käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • vastustat henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin;
 • olemme käsitelleet henkilötietoja lainvastaisesti;
 • tai henkilötiedot on poistettava meihin sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

13.4 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus siihen, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä siten, että henkilötietojasi saa säilyttämisen lisäksi käsitellä ainoastaan suostumuksellasi tai oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi, jos:

 • kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin rajoitamme käsittelyä tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi;
 • käsittelemme henkilötietojasi lainvastaisesti, ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan henkilötietojesi käytön rajoittamista;
 • emme tarvitse enää henkilötietojasi käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi;
 • tai olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella ja odotat sen toteamista, syrjäyttävätkö meidän oikeutetut perusteemme vastustamisesi perusteet.

13.5 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos:

 • suoritamme käsittelyä automaattisesti;
 • ja käsittely perustuu joko suostumukseesi tai se on tarpeen meidän välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi taikka sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen rajoittuu menettelyyn, joka ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin tai vapauksiin.

13.6 Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella, jos käsittelylle ei ole olemassa perusteltua syytä. Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämisen voit estää klikkaamalla viesteissä olevaa “peru viestit” linkkiä.

14. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että henkilötietojen käsittelyssä on loukattu tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiasi.

15. Mistä saamme henkilötietosi?

Keräämme henkilötietojasi ensisijaisesti sinulta, kun asioit det.fi verkkosivuilla muun muassa internetlomakkeesta ja muista sähköisistä palveluista. Tietojasi voidaan kerätä myös osallistuessasi järjestämiimme markkinointikampanjoihin.

16. Kuinka varmistamme tietoturvan henkilötietojen käsittelyssä?

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja tarvittavin muin tietoturvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

Emme ylläpidä manuaalisesti ylläpidettäviä aineistoja.

Ainoastaan niillä työntekijöillämme ja alikäsittelijöillämme, joilla on tarve käsitellä henkilötietoja tehtäviensä hoitamiseksi, on pääsy käsittelemiimme henkilötietoihisi.

Palvelun käyttöehdot

Yleistä

Nämä käyttöehdot (jäljempänä ”Ehdot”) koskevat Lead Hero Oy:n (jäljempänä “Lead Hero” tai “Palveluntarjoaja”) det.fi verkkosivustoa ja sillä tarjottavaa vertailupalvelua (jäljempänä “Palvelu”). Käyttäjää kehotetaan tutustumaan näihin ehtoihin huolellisesti ennen palvelun käyttämistä.

Palvelua on sallittua käyttää vain kulloinkin voimassa olevien ehtojen ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Ehtoja sovelletaan kaikkiin käyttäjän toimiin palvelussa riippumatta siitä, millä päätelaitteella palvelua käytetään. Tiettyjen palvelun osien tai toimintojen käyttämiseen saatetaan lisäksi soveltaa palvelussa erikseen annettavia ehtoja tai ohjeita.

Ehdot muodostavat sopimuksen käyttäjän ja Palveluntarjoajan välillä, ja määrittelevät käyttäjän ja Palveluntarjoajan palvelua koskevat oikeudet ja velvollisuudet. Palvelun käyttäminen on osoitus siitä, että käyttäjä hyväksyy kulloinkin voimassa olevat ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä sekä sivustolla ja palvelussa mahdollisesti erikseen annettavia ehtoja ja ohjeita.

Palvelu ja nämä ehdot sekä asiakaspalvelu ovat saatavilla Suomen kielellä. Asiakaspalvelua on saatavilla sähköpostitse lähettämällä viesti asiakaspalvelu@leadgroup.fi. osoitteeseen.

Palveluntarjoaja

Lead Hero Oy, Y-tunnus: 3019731-8, PL 10, 90501 Oulu, S-posti: asiakaspalvelu@leadhero.ltd

Palveluntarjoaja on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin.

Palvelun kuvaus

Palvelun kautta käyttäjä voi vertailla eri verkkokauppoja sekä tuotteita. Halutessaan käyttäjä voi tilata uutiskirjeen ennen vertailuun siirymistä. Palvelu toimii siten, että käyttäjä valitsee kategorian ennen vertailuun siirtymistä. Käyttäjälle näytetään kategorian perusteella sopivimmat verkkokaupat sekä tuotteet.

Käyttäjä voi siirtyä listauksesta verkkokauppaan tai tuotteen tilaussivuille. Listauksessa mukana olevat verkkokaupat ja yritykset maksavat komission kaikista listauksen kautta tulleista myynneistä.

Palvelun käyttäminen ja rekisteröityminen

Tilaamalla uutiskirjeen ennen vertailuun siirtymistä käyttäjä antaa palveluntarjoajalle markkinointiluvan. Voit peruuttaa antamasi markkinointiluvan milloin tahansa klikkaamalla ”peruuta viestit” -linkkiä lähettämästämme viestistä tai ilmoittamalla asiasta kirjallisesti osoitteeseen asiakaspalvelu@leadhero.ltd

Palvelun käyttöoikeus
Palveluntarjoaja myöntää käyttäjälle näissä ehdoissa määritellyn rajoitetun, peruutettavissa olevan, ei-yksinomaisen oikeuden käyttää palvelua ja sisältöä ainoastaan käyttäjän henkilökohtaiseen käyttöön ja näiden ehtojen ja palvelussa mahdollisesti erikseen annettavien ehtojen ja ohjeiden mukaisesti.

Käyttäjällä on oikeus katsella ja selata palvelua ja sisältöä. Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata tai jäljentää sisältöä millään tavoin eikä osittainkaan sellaisenaan tai muokattuna jakaa, levittää, siirtää, esittää julkisesti tai muulla tavoin julkistaa sisältöä, ellei näissä ehdoissa ole nimenomaisesti annettu siihen lupaa. Jos palvelu sisältää nimenomaisen mahdollisuuden välittää palvelun sisältöä sosiaalisen median palveluihin (ns. sosiaalisen median painikkeet), välittämisen ei katsota olevan ristiriidassa näiden ehtojen kanssa.

Käyttäjä ei saa keskeyttää tai yrittää keskeyttää tai muutoin häiritä tai yrittää häiritä sivuston tai palvelun toimintaa tai toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää sivustoa tai palvelua millään tavoin (mm. ajastettujen häiriöohjelmien, virusten tai muita sivuston tai palvelun ohjelmalliseen rakenteeseen vaikuttavia osia sisältävän aineiston sijoittaminen sivustolle/palveluun).

Käyttäjä ei saa käyttää palvelua mihinkään lainvastaisiin toimiin (kuten roskapostin tai muun luvattoman tietoliikenteen lähettämiseen tai muiden käyttäjien henkilötietojen keräämiseen tai tallentamiseen).

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa käyttäjän palvelussa julkaisemasta tai välittämästä sisällöstä. Käyttäjä sitoutuu olemaan esittämättä palveluntarjoajalle mitään vaatimuksia, jotka perustuvat käyttäjän sivustolla tai palvelussa julkaisemaan, toimittamaan tai välittämään sisältöön.

Vastuunrajoitukset

Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että palvelu on käyttäjän käytettävissä jatkuvasti ja häiriöittä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan myönnä mitään takuita palvelun toimivuudesta tai sen Sisällöstä, vaan ne tarjotaan ”sellaisina kuin ne ovat”. Palveluntarjoaja ei vastaa siitä, että palvelu on käyttäjän käytettävissä keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti tai virheettömästi. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa palvelussa välitettävien tietojen tai sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista eikä oikeuksien loukkaamattomuudesta. Palveluntarjoaja varaa oikeuden lisätä, muuttaa, päivittää ja korjata verkkopalvelun sisältöä, ohjeistuksia ja sääntöjä ilman erillistä ilmoitusta käyttäjille.

Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa sen listauksessa olevien yhteistyökumppanien tarjouksista tai alennuksista.

Palvelu ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa ja se voi olla saatavilla vain tietyillä kielillä. Palvelu, sen toiminta tai jotkut ominaisuudet voivat olla riippuvaisia käytettävien laitteiden yhteensopivuudesta, verkkoyhteyksistä, ja sisällön formaateista.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista (mukaan lukien mm. liiketoiminnan, sopimuksen, tuoton tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot), jotka johtuvat palvelun tai sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä, mukaan lukien käyttäjän palvelussa välittämä sisältö, taikka näistä ehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeudenloukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka palveluntarjoajalle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Joka tapauksessa palveluntarjoajan vastuu rajoittuu aina korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

Sovellettava lainsäädäntö ja riitojenratkaisu

Palvelun käyttämiseen ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Oulun käräjäoikeudessa Suomessa. Kuluttaja voi kuitenkin viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa mukaan määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden ratkaistavaksi tai saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Henkilötietojen käsittely ja evästeet

Palveluntarjoaja käsittelee palvelun välityksellä saatuja ja käyttäjän antamia sekä kolmansilta saatuja henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Palveluntarjoajan rekisteri- ja tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä tarkemmin.

Palvelussa käytetään evästeitä (”cookies”) tai muita vastaavia tekniikoita palvelun käyttämiseen tai käyttäjän päätelaitteeseen liittyvien tietojen, kuten tietojen siitä, milloin ja mitä palvelun osioita käyttäjä on selannut, mitä selainta käyttäjä käyttää tai miltä sivulta käyttäjä on saapunut, keräämiseen palvelun ja asiakaspalvelun parantamiseksi ja analysoimiseksi. Palveluntarjoajan evästekäytännössä kuvataan evästeiden käyttöä tarkemmin.

Palvelun immateriaalioikeudet

Palvelu ja sen sisältö, kuten tekstit, kuvat, tuotetiedot, tavaramerkit ja tunnukset (jäljempänä ”Sisältö”), ovat palveluntarjoajan tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta, joka on suojattu tekijänoikeuslaeilla ja kansainvälisillä tekijänoikeussopimuksilla, sekä muulla immateriaalioikeuslainsäädännöllä ja -rekisteröinneillä.

Kaikki sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet (kuten tekijänoikeudet, rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkki- ja mallioikeudet, domain-nimet, patentit, tietokantaoikeudet sekä liikesalaisuudet) ja niiden käytöstä seuraava goodwill-arvo kuuluvat palveluntarjoajalle tai sen yhteistyökumppaneille. Palveluntarjoaja ei myönnä käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin.

Ehtojen ja palvelun muutokset

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja harkintansa mukaan. Ehtojen muutokset tulevat voimaan, kun ne on julkaistu palvelussa.

Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta tai korvausvelvollisuutta muuttaa palvelua tai sen sisältöä, mukaan lukien palvelussa kuvatut tuotteet tai hinnat, sekä rajoittaa palvelun tai sen toimintojen käyttämistä tai keskeyttää sen taikka lopettaa palvelun, sen sisällön tai minkä tahansa osion tai toiminnon tarjoamisen kokonaan. Jos käyttäjä on toiminut näiden ehtojen, palvelussa erikseen annettujen ehtojen tai ohjeiden taikka lakien tai hyvien tapojen vastaisesti, palveluntarjoajalla on oikeus estää käyttäjän pääsy palveluun ja kieltää palvelun käyttäminen jatkossa.